Siena by Starka

Referensobjekt

Jungmansgatan, Malmö

Jungmansgatan ligger i moderna Västra Hamnen i Malmö. Bostäderna är stilrena och karaktäriseras av raka linjer och grå färgton.

Produkt: Bya

Efter övervägande föll valet på att låta vår Bya pryda marken. Här ligger stenen, som i likhet med bostäderna har raka linjer, i snirklande gångar. Bya kombineras läckert med de större markstensbeklädda ytorna utanför entréerna.

Objekt: Markbeläggning

Ort: Malmö